نمایش سایدبار

Supervisor

گاهی اوقات نیاز است که یک برنامه یا اسکریپت به صورت تمام وقت در سرویس اجرا باشد و حتی اگر سرویس ریستارت شد آن برنامه دوباره اجرا شود. برای این کار در چابکان از Supervisor استفاده می شود تا اسکریپت شما به صورت تمام وقت در سرویس استقرار داده شده اجرا باشد.

برای فعال سازی Supervisor در سرویس خود کافیست یک فایل با نام supervisor.conf در ریشه (root) فایل های سرویس خود ایجاد کنید و باتوجه به syntax اصولی Supervisor تنظیمات خود را اعمال نمایید.

مثال:

[program:app-worker]
process_name=%(program_name)s_%(process_num)02d
command=php /var/www/html/artisan queue:work
autostart=true
autorestart=true
stopasgroup=true
killasgroup=true
numprocs=1
user=root
redirect_stderr=true
stdout_logfile=/app-worker.log

بعد از ایجاد فایل و اعمال کردن تنظیمات در ریشه برنامه خود کافیست یکبار سرویس خود را ریستارت نمایید تا Supervisor سرویس شما فعال شود.