نمایش سایدبار

روش های اتصال

برای اتصال به سرویس دیتابیس ابری Mongodb می توانید به انتخاب خود یکی از روش های زیر را استفاده نمایید تا به راحتی دیتا های خود را مدیریت نمایید.

اتصال از طریق Mongo Express

برای اتصال از طریق Mongo Express کافیست در داشبورد سرویس از قسمت سرویس های جانبی، روی دکمه فعال کردن mongo-express کلیک نمایید. با کلیک کردن بر روی این دکمه سرویس جانبی Mongo Express در کمتر از ۱ دقیقه آماده استفاده می شود و شما می توانید از آن استفاده نماید.

توجه: عمر سرویس های جانبی فقط یک ساعت می باشد و بعد از گذشت یک ساعت به صورت خودکار حذف می شوند.

توجه: برای امنیت بیشتر بر روی سرویس جانبی Mongo Express نام کاربری و رمزعبور تعیین شده است. (مشخصات ورود در صفحه داشبورد، قسمت سرویس جانبی نمایش داده می شود.)

اتصال از طریق Adminer

برای اتصال از طریق adminer کافیست در داشبورد سرویس از قسمت سرویس های جانبی، روی دکمه فعال کردن Adminer کلیک نمایید. با کلیک کردن بر روی این دکمه سرویس جانبی Adminer در کمتر از ۱ دقیقه آماده استفاده می شود و شما می توانید از آن استفاده نماید.

توجه: عمر سرویس های جانبی فقط یک ساعت می باشد و بعد از گذشت یک ساعت به صورت خودکار حذف می شوند.

توجه: برای امنیت بیشتر بر روی سرویس جانبی Adminer نام کاربری و رمزعبور تعیین شده است. (مشخصات ورود در صفحه داشبورد، قسمت سرویس جانبی نمایش داده می شود.)

اتصال از طریق Mongo CLI

همواره شما می توانید از طریق ترمینال یا کنسول نیز با این سرویس ارتباط برقرار نماید. برای این کار ابتدا باید mongo را بر روی سیستم عامل خود نصب نمایید و با استفاده از دستور زیر به دیتابیس ابری Mongodb متصل شوید.

mongo -u DB_USERNAME -p DB_PASSWORD --host DB_HOST --port DB_PORT --authenticationDatabase admin