نمایش سایدبار

فعال سازی Replica

دیتابیس MongoDB قابلیت این را دارد که داده ها را در چندین سرور قرار دهد و از آن ها استفاده کند. اما در برخی وارد هم نیاز هست که این قابلیت به صورت تک سرور اجرا شود و از آن استفاده کرد. در هر صورت برای فعال کردن Replica در دیتابیس ابری Mongodb چابکان کافیست این قابلیت در ابتدا از طریق تنظیمات سرویس فعال کنید و تنظیمات را ذخیره کنید و بعد از ریست شدن سرویس از طریق کنسول Replica مورد نظر خود را تنظیم نمایید.

تنظیم Replica به صورت تک سرور

برای این کار کافیست دستورات زیر را از طریق کنسول سرویس خود وارد کنید:

ابتدا با استفاده از دستور زیر وارد mongo shell می شویم (بجای USERNAME و PASSWORD اطلاعات خود را وارد کنید):

mongo -u USERNAME -p PASSWORD

و سپس دستور زیر را وارد می کنیم (بجای HOST و PORT اطلاعات خود را وارد کنید):

rs.initiate({
  _id: 'mongo-set',
  protocolVersion: 1,
  members: [
  { _id: 0, host: 'HOST:PORT' }
  ]
});