نمایش سایدبار

استقرار اولیه

شما می توانید از روش های گفته شده در این قسمت برنامه خود را در پلتفرم ابری چابکان استقرار دهید، لازم به ذکر است که مراحل استقرار به مرور زمان تکمیل تر خواهند شد.