نمایش سایدبار

اتصال به دیتابیس

برای اتصال به دیتابیس در سرویس Flask کافیست ابتدا از طریق حساب کاربری خود یک دیتابیس ایجاد کنید و سپس با استفاده از دستورعمل زیر دیتابیس را به سرویس خود متصل کنید.

PostgreSQL

بعد از ایجاد دیتابیس در حساب کاربری خود، باید اطلاعات دیتابیس ایجاد شده را به Flask معرفی کنید. برای این کار کافیست هاست، نام کاربری، رمزعبور، پورت و نوع دیتابیس ایجاد شده را با استفاده از متغیر های چابکان که در قسمت تنظیمات سرویس قرار دارد به Flask معرفی کنید.

DATABASE_URL=postgres://USER:PASSWORD@HOST:PORT/NAME

سپس داخل برنامه فلسک خود با استفاده از دستور زیر می توانید به DATABASE_URL دسترسی داشته باشید (ماژول os باید import شود)

os.getenv('DATABASE_URL')

MySQL

بعد از ایجاد دیتابیس در حساب کاربری خود، باید اطلاعات دیتابیس ایجاد شده را به Flask معرفی کنید. برای این کار کافیست هاست، نام کاربری، رمزعبور، پورت و نوع دیتابیس ایجاد شده را با استفاده از متغیر های چابکان که در قسمت تنظیمات سرویس قرار دارد به Flask معرفی کنید.

DATABASE_URL=mysql://USER:PASSWORD@HOST:PORT/NAME

سپس داخل برنامه فلسک خود با استفاده از دستور زیر می توانید به DATABASE_URL دسترسی داشته باشید (ماژول os باید import شود)

os.getenv('DATABASE_URL')