نمایش سایدبار

اتصال به دیتابیس

برای اتصال به دیتابیس در سرویس ASP.Net Core کافیست ابتدا از طریق حساب کاربری خود یک دیتابیس ایجاد کنید و سپس با استفاده از دستورعمل زیر دیتابیس را به سرویس خود متصل کنید.

MySQL

بعد از ایجاد دیتابیس در حساب کاربری خود، باید اطلاعات دیتابیس ایجاد شده را به ASP.Net Core معرفی کنید. برای این کار کافیست هاست، نام کاربری، رمزعبور، پورت و نوع دیتابیس ایجاد شده را به صورت زیر به ASP.Net Core معرفی کنید.

ConnectionStrings:DefaultConnection="server=HOST,PORT;Database=NAME;User Id=USERNAME;Password=PASS"