نمایش سایدبار

مسیرهای دائمی

با هربار استقرار از طریق CLI فایل های قبلی سرویس حذف می شوند و فایل های جدید جایگزین آن ها می شوند. بعضی اوقات سرویس های میزبانی آسان نیاز دارند که یکسری از فایل ها و پوشه به صورت دائمی در سرویس باقی بمانند.

برای این کار کافیست از طریق حساب کاربری خود وارد سرویس ها شوید و روی سرویس خود کلیک کنید، بعد از باز شدن داشبورد سرویس از طریق منو، روی مسیرهای دائمی کلیک کنید. در این بخش می توانید مسیر های دائمی خود را به چابکان معرفی کنید تا در deploy بعدی این فایل ها حفظ شوند و خطری آن ها را تحدید نکند.

برای مثال پوشه هایی که در آن فایل آپلود می شود می توانند به عنوان مسیر های دائمی معرفی شوند. (پوشه storage در لاراول و media در جنگو)

مثال دیگر فایل های env هستند که می توانند به عنوان مسیرهای دائمی نیز تعریف شوند.

البته توجه داشته باشید که قسمت مسیرهای دائمی به صورت پیشفرض غیرفعال می باشد و در منو سرویس قابل مشاهده نیست. شما می توانید با اولین deploy از طریق CLI این قسمت را فعال کنید.