نمایش سایدبار

تیم

مدیریت و استفاده گروهی از سرویس های ابری همیشه یکی از دغدغه ها بوده و هست، اما ما در چابکان راه حلی برای این مشکل پیدا کرده ایم که کمک می کند مدیریت و استفاده یک سرویس به صورت گروهی یک فرآیند آسان و ساده شود.

برای ایجاد هم تیمی جدید و مدیریت تیمی که به سرویس شما دسترسی دارند، کافیست از طریق سرویس ها، سرویس مودنظر خود را انتخاب کنید و از طریق منو کناری وارد بخش تیم شوید. در این صفحه شما می توانید هم تیمی جدیدی به سرویس خود اضافه کنید یا هم تیمی را حذف کنید.

توجه: فقط امکان افزودن هم تیمی وجود دارد که از قبل یکی از اعضا چابکان بوده باشد. اگر فرد از قبل عضو چابکان نبوده باشد، ابتدا باید عضویت خود را در چابکان انجام دهد.

توجه: فقط صاحب امتیاز اصلی سرویس می تواند هم تیمی ها را حذف کند.