نمایش سایدبار

پورت ها

قسمت پورت ها در سرویس های ابری چابکان کمک می کند این امکان را به شما می دهد که پورت پیشفرض سرویس خود را تغییر دهید و با پورت برنامه خود هماهنگ کنید.

برای مثال اگر برنامه شما با Nodejs توسعه داده شده باشد و روی پورت 6000 کار می کند، شما باید وارد بخش پورت ها در سرویس خود شوید و پورت پیشفرض را با پورت برنامه خود که 6000 می باشد تغییر دهید تا برنامه شما با سرویس Nodejs هماهنگ شود.