نمایش سایدبار

منطقه زمانی (TimeZone)

در پلتفرم ابری چابکان شما می توانید به راحتی منطقه زمانی یا TimeZone سرویس خود را تغییر دهید و هر منطقه زمانی که خودت می خواهید را به سرویس معرفی نمایید.

برای تغییر منطقه زمانی یا TimeZone کافیست از طریق متغییر های محیطی (env) های سرویس خود، یک متغییر با نام TZ ایجاد کنید و مقدار آن را با منطقه زمانی یا TimeZone موردنظر خود پر نمایید و در انتها تنظیمات را ذخیره نمایید. با انجام این فرآیند ساده منطقه زمانی یا TimeZone سرویس شما به صورت کامل تغییر خواهد کرد.

مثال:

TZ=Canada/Mountain

منابع بیشتر:

لیست منطقه زمانی یا TimeZone های دنیا