نمایش سایدبار

اتصال به دیتابیس

برای اتصال به دیتابیس در سرویس Django کافیست ابتدا از طریق حساب کاربری خود یک دیتابیس ایجاد کنید و سپس با استفاده از دستورعمل زیر دیتابیس را به سرویس خود متصل کنید.

اتصال از طریق متغیر های چابکان

بعد از ایجاد دیتابیس در حساب کاربری خود، باید اطلاعات دیتابیس ایجاد شده را به Django معرفی کنید. برای این کار کافیست هاست، نام کاربری، رمزعبور، پورت و نوع دیتابیس ایجاد شده را با استفاده از متغیر های چابکان که در قسمت تنظیمات سرویس قرار دارد به Django معرفی کنید.

برای مثال متغیر های زیر برای اتصال به دیتابیس postgresql مورد استفاده می باشد.

DB_ENGINE=django.db.backends.postgresql
DB_HOST=services.irn1.chabokan.net
DB_PORT=32543
DB_DATABASE=db-name
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=xxxx

بعد از تنظیم متغیر ها کافیست قسمت دیتابیس فایل setting.py را مانند زیر تغیر دهید.(ماژول os باید import شود)

DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': os.getenv("DB_ENGINE"),
    'NAME': os.getenv("DB_DATABASE"),
    'USER': os.getenv("DB_USERNAME"),
    'PASSWORD': os.getenv("DB_PASSWORD"),
    'HOST': os.getenv("DB_HOST"),
    'PORT': os.getenv("DB_PORT"),
  }
}

اتصال مستقیم به دیتابیس

برای اتصال مستقیم به دیتابیس کافیست اطلاعاتی که بعد از ایجاد دیتابیس در اختیار شما قرار گرفت(هاست، نام کاربری، رمزعبور، پورت) را مستقیما در setting.py سرویس خود وارد کنید.