نمایش سایدبار

اتصال به دیتابیس

برای اتصال به دیتابیس در سرویس Laravel کافیست ابتدا از طریق حساب کاربری خود یک دیتابیس ایجاد کنید و سپس با استفاده از دستورعمل زیر دیتابیس را به سرویس خود متصل کنید.

اتصال از طریق متغیر های چابکان

بعد از ایجاد دیتابیس در حساب کاربری خود، باید اطلاعات دیتابیس ایجاد شده را به لاراول معرفی کنید. برای این کار کافیست هاست، نام کاربری، رمزعبور، پورت و نوع دیتابیس ایجاد شده را با استفاده از متغیر های چابکان که در قسمت تنظیمات سرویس قرار دارد به لاراول معرفی کنید.

برای مثال متغیر های زیر برای اتصال به دیتابیس mysql مورد استفاده می باشد.

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=services.irn1.chabokan.net
DB_PORT=32543
DB_DATABASE=db-name
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=xxxx